EkoNowiny NW
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Fundusz chce wspierać biogazownie

Ponad 40 ekspertów z NFOŚiGW dyskutowało nad praktycznymi aspektami organizacji i finansowania biogazowni wykorzystujących frakcję BIO odpadów komunalnych.

Fundusz chce wspierać biogazownie
www.freepik.com
Czytasz ten artykuł w ramach limitu 10 artykułów.

Zarejestruj się lub zaloguj aby korzystać z portalu bez ograniczeń!
Rejestracja jest darmowa - dowiedz się więcej ile możesz zyskać.
Zarejestruj się
Zostało Ci 9 artykułów do przeczytania.
Zarejestruj się lub zaloguj i czytaj bez ograniczeń!

Rejestracja jest darmowa - dowiedz się więcej ile możesz zyskać!

Konferencja została zainicjowana przez wiceprezesa NFOŚiGW Dominika Bąka, który witając gości – przedsiębiorców i samorządowców – postawił tezę kierunkującą: – Bioodpady są cennym zasobem w skali ogólnokrajowej. Selektywnie zbierane bioodpady komunalne muszą być efektywnie zagospodarowywane. Jest to szczególnie istotne ze względu na wykonanie krajowych norm recyklingu. Przetwarzanie beztlenowe, fermentacja daje szansę jednoczesnego wytworzenia wartościowego nawozu organicznego jak i wykorzystania pozostałego potencjału energetycznego poprzez generowanie biogazu. Chcemy w tych rozwiązaniach pomagać, udostępniając środki, które umożliwią wygodne montaże finansowe pozwalające szybko zrealizować konkretne inwestycje.

Spotkanie miało praktyczny charakter, pozwalając przedstawicielom branży, ekspertom wymienić się doświadczeniami w zakresie najbardziej oczekiwanego i wartościowego mechanizmu wsparcia rozwoju instalacji fermentacji bioodpadów jak i zdiagnozowania przeszkód na drodze sprawnej realizacji inwestycji. W spotkaniu na ul. Konstruktorskiej w Warszawie, w NFOŚiGW uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii oraz Departamentu Gospodarki Odpadami, korzystając z możliwości wysłuchania realnych potrzeb przyszłych inwestorów rozwijających przemysł fermentacji bioodpadów.

Filarami forum były dwie prezentacje (przewodniczącego Rady RIPOK Piotra Szewczyka z ZUOK „Orli Staw” pt. Produkcja biogazu z odpadów w instalacjach komunalnych w Polsce – stan obecny, kierunki, problemy, wyzwania oraz dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW Jarosława Rolińskiego pt. NFOŚiGW wspiera fermentację. Oferta aktualna i zamierzenia. Zwieńczyła je dyskusja uczestników wokół głównych punktów wystąpień i zapowiedzi udostępnienia ok. 1 miliarda zł puli dofinansowań dla budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystania uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Uczestnicy zwrócili m.in. uwagę na fakt, że fermentacja, w wyniku której wytwarza się biogaz jest sposobem uzyskiwania stabilnego, niezależnego od pory roku i warunków meteorologicznych, źródła całorocznie dostępnych OZE. Przygotowywaną propozycję NFOŚiGW uznano za ciekawą i zasadną w kontekście potencjału instalacji fermentacji przy tworzeniu lokalnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej oraz zaspokajaniu lokalnych potrzeb recyklingu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. Zauważono jednocześnie, że wyprodukowany biogaz może być – przy odpowiednim sprężeniu i przechowywaniu – uznany funkcjonalnie za stabilny magazyn energii.

Wśród najpilniejszych wyzwań i potrzeb związanych z budowaniem lub modernizacjami instalacji fermentujących bioodpady (produkujących biogaz lub poferment dla celów rolniczych) wyróżniono szersze zaangażowanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podobnie zaakcentowano potrzebę uwzględniania instalacji biogazowych już na etapach wczesnego planowania w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego, co pozwalałoby bez przeszkód później przeprowadzać inwestycje. Zwrócono m.in. uwagę na konieczność lokalizacji instalacji, które produkowałyby ciepło z biogazu, blisko terenów zindustrializowanych – ułatwiłoby to dystrybucję. Podkreślono także potrzebę edukacji społecznej w zakresie funkcjonowania biogazowni, wykorzystania fermentacji frakcji BIO i neutralizacji obaw czy niejasności m.in. wobec budowy nowych instalacji.

Wnioski ze spotkania pozwolą wypracować najlepszą formułę programu priorytetowego NFOŚiGW i stworzyć przyjazne warunki dofinansowań inwestycji. Oferta w postaci dotacji i preferencyjnych pożyczek ma być dostępna już jesienią tego roku. Założono wstępnie, że przewidziana pula środków pozwoli dofinansować do 30 instalacji w całym kraju, istotnie poprawiając lokalny system gospodarowania odpadami i bezpieczeństwo energetyczne, a nade wszystko pozwalając optymalnie zagospodarowywać frakcję BIO z odpadów.

(eco)


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].