EkoNowiny NR
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Sprawdzają stan wód w regionie

Inspektorzy WIOŚ wspólnie z pozostałymi służbami monitorują wody Kanału Gliwickiego i rzeki Odry. Analizy wody pobranej w Kanale Gliwickim , wykazały jednorazowe przekroczenie parametrów rtęci. Realizowane od tej pory codzienne badania nie powtórzyły tego wyniku. Oględziny terenu, prowadzone zarówno z ziemi podczas poboru prób jak i przy pomocy dronów, nie wykazują obecności śniętych ryb.

Sprawdzają stan wód w regionie
Poborom towarzyszą oględziny wód oraz terenu wokół Kanału prowadzone zarówno z ziemi jak i przy pomocy dronów. Inspektorzy sprawdzają czy na wodzie widoczne są gołym jakieś zanieczyszczenia oraz śnięte ryby
Czytasz ten artykuł w ramach limitu 10 artykułów.

Zarejestruj się lub zaloguj aby korzystać z portalu bez ograniczeń!
Rejestracja jest darmowa - dowiedz się więcej ile możesz zyskać.
Zarejestruj się
Zostało Ci 9 artykułów do przeczytania.
Zarejestruj się lub zaloguj i czytaj bez ograniczeń!

Rejestracja jest darmowa - dowiedz się więcej ile możesz zyskać!

Woda w Kanale Gliwickim badana jest w zakresie dwudziestu kilku parametrów, w tym między innymi rtęci, mezytylenu, metali ciężkich, węglowodorów ropopochodnych oraz chlorków, siarczanów, sodu, zawartości tlenu i pH. Węglowodory ropopochodne oznaczane są w śladowych ilościach, a metale ciężkie takie jak ołów, nikiel, chrom czy rtęć wykazują wartości poniżej dopuszczalnych. Jedynie 11 sierpnia br. wykazały przekroczenia parametrów rtęci ponad dopuszczalną normę która wynosi 0,07 µg/l (mikrograma/litr). Parametry te oznaczone zostały na poziomie 0,286, 0,301 oraz 0,319 µg/l. Dla porównania wartość dopuszczalna rtęci w wodzie pitnej wynosi 1 µg/l.

Jednorazowy wynik badania nie może być podstawą wnioskowania, zawsze bowiem obarczony jest ryzykiem błędu. Rtęć, tak jak inne metale ciężkie jest pierwiastkiem, który występuje w różnych związkach chemicznych w środowisku naturalnym, również w środowisku wodnym. Szczególnie kumuluje się w osadach dennych rzek, kanałów oraz zbiorników wodnych. Po wzruszeniu dna rzecznego związki rtęci mogą się uwolnić w większej ilości, wówczas rtęć pojawia się punktowo w próbach badawczych. Dlatego też badania pod kątem występowania związków rtęci i innych metali ciężkich zawsze są powtarzane i standardowo robione w cyklach rocznych. W tym przypadku analizy poziomu rtęci w wodach Kanału powtarzane są od 11 sierpnia 2022 r. codziennie, a ich wyniki nie potwierdzają ponadnormatywnej obecności tego pierwiastka.

Pozostałe analizowane parametry, przede wszystkim przewodność elektrolityczna, która wynika z wysokiej zawartości chlorków i siarczanów w wodzie, choć wykazują wysokie wartości nie odbiegają zasadniczo od danych uzyskanych w poprzednich latach w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a także w stosunku do wyników badań prowadzonych przez Inspektorat w poprzednich miesiącach. Są one niestety typowe dla wód powierzchniowych na terenach zurbanizowanych. Wysokie stężenia soli: chlorków, siarczanów czy sodu są typowe dla badanych wód ponieważ rzeka Kłodnica, zasilająca zarówno Kanał Gliwicki jak i jezioro Dzierżno Duże, jest odbiornikiem zasolonych wód dołowych pochodzących z odwadniania okolicznych kopalń. Podobnie rzecz ma się z rzeką Odrą do której kolektorem Olza wody dołowe, odprowadzają kopalnie z południowej części naszego regionu.

W celu zabezpieczenia rzek i zbiorników wodnych przed degradacją słonymi wodami górniczymi został

zbudowany system „Olza”. Obejmuje on oczyszczanie wód z zawiesiny, z jonów baru oraz radu. Zapewnia też maksymalne wykorzystanie wód słonych do celów technologicznych kopalń. Pozostałe wody dozowane są z kopalnianych zbiorników retencyjno-dozujących do rzeki Odry w miejscowości Olza.

Pobory prób realizowane są:

• w trzech punktach na Kanale Gliwickim: marinie w Gliwicach, Pyskowicach, Pławniowicach kilka kilometrów od granicy województwa śląskiego,

• w dwóch punktach w rzece Odrze: – Chałupkach,– w Ciechowicach – Grzegorzowicach, na rzece Kłodnicy na wysokości mariny.

(eco)


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].